Centrum voľného času Božej tváre

DEŇ FARNOSTI – 15. 9. 2016

Sviatok sedembolestnej Panny Márie, patrónky nášho chrámu, sa chystáme všetci spolu osláviť slávnostnou sv.omšou, potom spoločným agapé a tiež športovým a kultúrnym programom. Viac informácií nájdete tu na plagátiku.

Zároveň Vás pozývame aj na brigádu v sobotu pred farským dňom, t.j. 10.9. od 8:00 hod., v centre bude zabezpečený aj obed pre brigádnikov.

Pán Boh zaplať!

KONCERT PIOTR RUBIK “TU ES PETRUS” – 26. 11. 2016

TuEsPetrusCentrum voľného času Božej tváre Vás pozýva v sobotu 26.11.2016 na koncert Piotra Rubika TU ES PETRUS, ktorý je venovaný oslave života a diela sv. Jána Pavla II. Koncert bude v Bratislave v hale Ondreja Nepelu. Bližšie informácie nájdete tu na plagátiku.

OZNÁMENIE CVČ BOŽEJ TVÁRE

Vzhľadom na dlhodobo nepriaznivú legislatívu

voči neštátnym centrám voľného času

a postupné vyčerpanie finančných rezerv,

oznamujeme plánované prerušenie činnosti k 30. 11. 2016.

Z uvedeného dôvodu neotvárame v školskom roku 2016-17 pravidelnú záujmovú činnosť.

 

 

POĎAKOVANIE

V mene CVČ Božej tváre chcem z celého srdca poďakovať všetkým doterajším členom, dobrovoľníkom, spolupracovníkom a priaznivcom nášho centra

za ich spoluprácu a podporu v našej činnosti

predovšetkým pre deti a mládež, ale aj pre celú farnosť.

 

Nech sám Pán odmení každú Vašu námahu a voľný čas

venovaný spoločnému dobru!

 

Jana Petrášová (s. Kristína)

riaditeľka CVČ BT

OZNAMY CVČ BT

Aktuálne oznamy na najbližšie obdobie.