Centrum voľného času Božej tváre

PRIHLÁŠKY NA ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

http://martin.fara.sk/Prihlášky na ďalší školský rok si môžete stiahnuť aj tu na našej webovej stránke. Prihlášky prosím odovzdajte osobne, je nutné ich odovzdať podpísané záujemcom o krúžok alebo zákonným zástupcom čím skôr, najneskôr však do 15. septembra 2015.

prihláška pre deti a mládež do 18 rokov

prihláška pre dospelých

prihláška na plavecký kurz

V budúcom školskom roku sa birmovka uskutoční vo farnosti Martin – mesto, kde je potrebné odovzdať osobný list birmovanca, ktorý nájdete na stránke Farnosť Martin – Mesto. U nás sa podáva len prihláška pre birmovancov , nakoľko príprava na birmovku prebieha v priestoroch nášho centra.

prihláška pre prvoprijímajúce deti Nádej

 

OZNAMY CVČ BT

Aktuálne oznamy na prázdniny.