Centrum voľného času Božej tváre

BOWLINGOVÝ TURNAJ – 29. 10. 2015

image009Podujatia sa zúčastnilo 19 detí vo veku od 7-17 rokov v sprievode dvoch dospelých osôb. Deti boli rozdelené do troch skupín. Umiestnenie na prvých troch miestach z každej skupiny bolo nasledovné:
1/ skupina dievčat: 1. miesto: Miriam Ondrlová (88 bodov)
2. miesto: Monika Chlupová (86 bodov)
3. miesto: Klára Macková (83 bodov)
2/ mladší chlapci:  1. miesto: Tomáš Frištyk (86 bodov)
2. miesto: Jakub Veloch (81 bodov)
3. miesto: Tomáš Macko (80 bodov)
3/ starší chlapci:   1. miesto: Jozef Brincka (89 bodov)
2. miesto: Benjamín Brňák (65 bodov)
3. miesto: Lukáš Frištyk (63 bodov)