Centrum voľného času Božej tváre

Čajovňa

Čajovňa je otvorená každú prvú nedeľu v mesiaci po pobožnosti

cca od15:30 do 17:00 hod. okrem pôstneho obdobia

cajovna