Centrum voľného času Božej tváre

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 7. 9. 2013

image001 Centrum zorganizovalo 7. septembra 2013 Deň  otvorených dverí pre malých i veľkých, pre bližšie oboznámenie sa s činnosťou centra. Účastníci mali možnosť  priamo vidieť ukážky práce v jednotlivých krúžkoch, napr. gitarového krúžku, či tvorivých dielní. Okrem týchto aktivít sa mohli návštevníci zabaviť v areáli centra pri rôznych hrách a súťažiach.