Centrum voľného času Božej tváre

DENNÝ TÁBOR “LETOM SVETOM” – 18. – 22. 7. 2016

image020Denného tábora sa denne zúčastnilo 70 – 76 detí vo veku 6 – 14 rokov a venovalo sa im 16 mládežníckych animátorov vo veku 16 – 25 rokov pod vedením sestry Kristíny. Každý deň bol zameraný na iný  svet: svet zvierat, rastlín, ľudí, vedy a techniky a nakoniec Boží svet. Deti boli rozdelené do ôsmich skupín po 9 – 10 detí a každú skupinku mala na starosti dvojica animátorov. Názov jednotlivých skupiniek bol zložený z nejakej krajiny a zvieratka, ktoré túto krajinu reprezentuje. Tak boli vytvorené nasledovné skupinky: Egyptské ťavy a mačky, Indické slokrtigrdelfi, Japonské červíky, Mexické axolotli, Nórske soby, Francúzske žaby, Kanadské soby a Grétske Eliadské kentaury. V skupinkách sa po celý týždeň súťažilo a každý deň sa súťaže vyhodnocovali. Jednotlivé skupinky sa denne posúvali z jedného sveta do druhého na táborovej mape rôznym spôsobom podľa výsledkov, ktoré získali. Na konci tábora sa všetky dni zhrnuli do záverečného bodovania. Na prvom mieste sa umiestnila Kanada, na druhom mieste Mexiko a na treťom mieste Nórsko. Všetky deti získali vecné odmeny odstupňované podľa poradia. Každé dieťa dostalo na pamiatku malú kotvičku, aby mu pripomínala, že pri všetkých našich podujatiach máme byť zakotvení v Bohu, od ktorého všetko pochádza a ku ktorému všetko smeruje.

Počas tábora boli deti zapojené do zábavných, poznávacích, športových a tvorivých aktivít a uskutočnili aj dva celodenné výlety: jeden na Záturčianskych lúkach  druhý v Atlantis Centers v Leviciach.

A na  záver pohľad jednej tvorivej skupinky na to , ako videli tento tábor.