Centrum voľného času Božej tváre

FRANTIŠEK A JEHO ODKAZ

image001 V dňoch 20. – 22. septembra zorganizovalo CVČ BT víkendový pobyt “František a jeho odkaz”. Podujatie sa uskutočnilo na internáte GSF v Žiline, kde bolo zabezpečené aj ubytovanie. O stravu sa postarala naša sestra Kristína. Program začal úvodnou prednáškou pátra Patrika Hudsona z Írska, ktorý nielen rozprávaním, ale hlavne príkladom svojho života poukázal na spiritualitu františkánov. Druhý deň boli na programe  prednášky na témy sloboda, povolanie, závislosti a pod. Okrem prednášok program zahŕňal sv. omšu , adoráciu a možnosť spovede. Priestor sa našiel aj na osobné rozhovory či rôzne hry, ktoré prispievajú k budovaniu spoločenstva. V nedeľu sme sa zúčastnení ozlúčili s pátrom Patrikom a sestrou Alžbetou, ktorá celý čas prekladala prednášky a rozišli sa každý svojou cestou bojovať svoj boj, no nie sami.