Centrum voľného času Božej tváre

Krúžky 2015/2016

prihláška pre deti a mládež do 18 rokov |prihláška pre dospelých| prihláška-plavecký|prihláška pre prvoprijímajúcich |

jazykové
pre začiatočníkov i pokračujúcich
Ruský a Taliansky
športové
pre deti, mladých i dospelých
Stolný tenisPlavecký kurz pre deti,
vzdelávacie
pre mladých i dospelých, začiatočníkov i pokračujúcich
Programátorský krúžok pre deti, CorelDraw – začiatočníci a pokročilí
umelecké a tvorivostné aktivity
pre rôzne vekové kategórie
Spevokol – pre mladých, Severáčik – spevokol pre deti, “Včielka” – pre predškolákov, Tvorivé dielne – pre deti od 7 do 14 rokov,  Kurz talianskej kuchyne – pre mládež nad 15 rokov a dospelých
duchovné
pre začiatočníkov i pokračujúcich
“Nádej” – pre deti pred 1. sv. prijímaním, Krúžok miništrantov, Mladý kresťan – pre birmovancov


  • Ponúkame Vám aj tlačiarenské a kopírovacie služby:
    čiernobiela tlač 0,07 €/1 strana A4, pri počte strán viac ako 10 je cena 0,06 €/1 strana A4
    farebná tlač 0,43 €/1 strana A4