Centrum voľného času Božej tváre

MDD PLNÉ HIER A SÚŤAŽÍ

image001 Dňa 1. júna sa v areáli nášho centra uskutočnili oslavy MDD. Pre deti boli pripravené rôzne športové a zábavné disciplíny, za ktoré získavali pečiatky do svojich preukazov. Keď získali aspoň sedem pečiatok, mohli tieto preukazy vhodiť do zlosovania o vecné ceny. Medzi disciplíny patrila: prekážková dráha na kolobežke, hod na kôš, kriket, kop na bránu, lovenie rybiek, akrobatické skoky na trampolíne, skákanie cez švihadlo, prekážková dráha na chodúľoch, či ťahanie vody zo studne. V rámci programu vystúpili aj deti zo súkromnej hudobnej školy v Záturčí so zhudobnenou rozprávkou Kresadlo.deti ako aj dospelí si mohli zasúťažiť vo vedomostnej hre – Milionár, kde museli odpovedať na otázky z rôznych oblastí. Počas akcie sa dvakrát losovala tombola. Na občerstvenie bola pripravená klobáska, špekačky alebo palcinka a tiež zmrzlinový pohár.