Centrum voľného času Božej tváre

OBNOVA MLADÝCH – AUGUST 2015

image005 Obnovy sa zúčastnilo 12 mladých vo veku od 18 do 36 rokov. Spolu s p.kaplánom, ktorý sa postaral o duchovné vedenie a sestrou Kristínou, ktorá sa postarala o stravu boli ubytovaní v Habovke v penzióne Becy. Program sa začal v piatok večer spoločnou večerou, sv. omšou a filmom “Pokojný bojovník”. Témou obnovy bol “Pokoj v srdci”. Na túto tému boli tri prednášky v sobotu a jedna v nedeľu. Mladí boli vyzvaní k dodržiavaniu silencia, ktoré bolo prerušené len pri opekačke v sobotu večer. Po opekačke ešte nasledovala nočná adorácia, kde sa vystriedali všetci až do 2:30 ráno. Domov sa vrátili v nedeľu poobede a veríme, že pokoj, ktorý načerpali si len tak ľahko nedajú vziať.