Centrum voľného času Božej tváre

POBYTOVÝ TÁBOR 2015

image004Detský tábor je miesto, kde lásku a radosť prijímate a rozdávate plnými dúškami. Prídete čerství, čistí a plní očakávaní a odídete unavení, špinaví, ale plní zážitkov. Inak to nebolo ani tento rok na našom farskom tábore, ktorého sa zúčastnilo 55 detí, 10 animátorov, sestra Kristína a debutoval náš nový pán kaplán, Dušan Pecko. Tohtoročnou témou bola Svätá rodina ako príklad pre naše životy. Deti pri ranných scénkach videli rôzne etapy v živote Svätej rodiny, a potom ich pri omšiach a práci v skupinkách preberali a porovnávali so životmi súčasných rodín. V stredu boli deti aj animátori pasovaní za ochrancov rodiny a dostali rády s príveskami na pripomienku toho, čo sa naučili.
Počas trvania tábora sme sa nevyhli menším problémom ako sú bolesti brucha, hlavy či drobné zranenia a neobišla nás ani búrka, ktorá nás však vôbec neobrala o entuziazmus. Naopak, väčšina detí privítala dážď s radosťou, keďže tak mohli byť beztrestne mokrí. Program sme mali naozaj pestrý a vyčerpávajúci. Olympijské hry družstiev, pokladovka, večerná hra, tvorivé dielne, na ktorých sme vyrábali náramky, ježkov zo šišiek, čajové vrecúška, magnetky a vodné mlynčeky, rôzne scénky, večerný film, spoločenské hry či diskotéka. Navštíviť nás dokonca prišli aj bývalí animátori, pán farár a pán kaplán Žiaran, ktorí s nami zostali až do konca večernej hry a doniesli nám malé prekvapenia. Týmito prekvapeniami boli táborové tričká, ktoré sme deťom odovzdali na poslednej svätej omši v sobotu. Pán kaplán si zavolal každé dieťa k sebe a pri odovzdávaní trička ho vyslal do sveta hlásať evanjelium a svedčiť o tom, čo sa na tábore naučil.
Za týždeň sme získali mnoho nových priateľov a úžasných zážitkov a verím, že na tento skvelý týždeň nik z nás nezabudne…