Centrum voľného času Božej tváre

SPOJME MLADÉ RODINY

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV nedeľu 23. 2. 2014 sa konala duchovná obnova rodín. Začala sv. omšou a pokračovala prednáškou a besedou v pastoračnom centre. Sv. omšu celebroval vdp. ThLic. Roman Seko, ktorý po jej skončení prednášal rodičom o rodovej rovnosti, o právach menšín, o tendenciách predčasnej sexualizácii detí a jej dôsledkoch na rodinu. Zároveň povzbudil mladé rodiny k spoločnému stretávaniu sa. Rodičia prišli aj s deťmi, o ktoré sa postarali mladí dobrovoľníci centra. Toto podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy Jany Šupinovej v rámci národného projektu KomPrax. Ďalšie stretnutie rodín sa uskutoční 14.3. po sv. omši.