Centrum voľného času Božej tváre

TURISTICKÁ PRECHÁDZKA – CHRENOVSKÉ LAZY

image003Účastníci výletu sa dňa 25. apríla stretli na železničnej stanici v Martine odkiaľ sa vlakom presunuli do Skleného. Odtiaľ po modrej značke na Sklenianske lúky  potom po červenej cez Horeňovo na Chrenovské lazy. Odtiaľ pokračovali smerom na Havranovo až do Dubového. Niektorí z účastníkov sa rozhodli prispieť k očiste turistického chodníka a cestou vyzbierali päť igelitových tašiek plastového a iného odpadu. Všetci účastníci sa vrátili do Martina v podvečerných hodinách.