Centrum voľného času Božej tváre

TURISTICKÝ VÝLET NA OSTRÚ A TLSTÚ

V sobotu 24. mája sa uskutočnil turistický výlet na Ostrú a Tlstú. Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli zmeniť smer trasy a vystúpiť najskôr na vrchol Tlstej a následne v prípade priaznivého počasia na Ostrú. Gaderskou dolinou cez les a neskôr pomedzi skalnaté steny a okolo jaskyne Mažarná sme vystúpili na rozľahlý trávnatý povrch Tlstej. Už cestou hore sa nám otvorili krásne výhľady najmä na Horný Turiec aj na južnú časť Veľkej Fatry. Nakoľko sa počasie javilo ako priaznivé, poniektorí sa rozhodli pokračovať ďalej a vystúpiť aj na Ostrú, ostatní pokračovali zo sedla pod Ostrou chodníkom Janka Bojmíra rovno do doliny. Hroziaca búrka nás zasiahla len okrajovo a všetci sme sa v poriadku vrátili do Blatnice.