Centrum voľného času Božej tváre

TURISTICKÝ VÝLET NA RÁKOŇ

V sobotu 26. júna sa uskutočnil turistický výlet na Rákoň. Skoro ráno sme sa z parkoviska pri Cvč Bt premiestnili mikrobusom do Zuberca – Zverovky. Látanou dolinou po žltej turistickej značke sme prišli k smerovníku Zadná Látaná,kde sme sa rozdelili na dve skupiny, prvá pokračovala zelenou turistickou značkou na vrchol Lúčnej, odtiaľ sa po modrej turistickej značke dostala na vrchol Rákoňa, druhá skupina pokračovala po žltej turistickej značke priamo na Rákoň a odtiaľ ďalej na vrchol Volovca. Obe skupiny potom zostúpili cez sedlo Zábraľ k bývalej Ťatliakovej chate a ďalej po červenej turistickej značke Roháčskou dolinou až k mikrobusu.