Centrum voľného času Božej tváre

VÍKENDOVKA – PRÍPRAVA POBYTOVÉHO TÁBORA 2013

image013 Cieľom projektu bola  formácia animátorov letného tábora a konkrétna príprava programu na pobytový tábor v Heľpe pod názvom „U Dobrého pastiera“. Víkendovky sa zúčastnilo 8 animátorov pod vedením sestry Kristíny. Počas víkendu bol zmapovaný terén, boli naplánované hry súťaže, tvorivé dielne a športové podujatia a sprievodné aktivity. Stanovený cieľ bol naplnený, všestranný a bohatý program na tábor je pripravený. Toto podujatie bolo podporené z OZ Sever.