Centrum voľného času Božej tváre

ZLÍN -24. 7. 2013

image002Zraz účastníkov podujatia bol o 8:00 pred centrom, odkiaľ sme sa spoločným autobusom odviezli až do Zlína k areálu zoologickej záhrady, v ktorom sa nachádza aj zámok Lešná. Po zakúpení vstupeniek a prvej spoločnej návšteve krásneho zámku bol rozchod na individuálnu prechádzku zoologickou záhradou. Prehliadka ZOO bola veľmi zaujímavá, pretože okrem zvierat, ktoré boli rozdelené po jednotlivých svetadieloch, mali účastníci výletu možnosť vidieť aj rastlinstvo a stavby charakterizujúce tento svetadiel. Domov  sa vrátili asi  o 17:30 hod. plní krásnych zážitkov a obohatení o nové vedomosti.